• Wilt u uw organisatiecultuur blijvend veranderen op een manier dat deze zichzelf blijft ontwikkelen?
  • Wilt u de voorbeeldfunctie van het MT verbeteren, zodat deze overeenkomt met wat uw organisatie wil uitdragen?
  • Wilt u het ziekteverzuim binnen uw organisatie verlagen?
  • Wilt u weten hoe conflicten u vooruit helpen?

We leven in een ‘snelle’ tijd. De marktontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en vragen om vernieuwing na vernieuwing. Ook organisatorisch. Stilstaan is geen optie. Dit maakt het steeds belangrijker om optimaal gebruik te maken van de aanwezige talenten en visies binnen de hele organisatie. Van werkvloer tot topmanagement.

Veranderen als basis voor verbeteringVeranderen is voor veel mensen niet makkelijk en dat zorgt in de praktijk voor de nodige managementuitdagingen. Veranderen druist soms tegen de gewoonte van een mens in. Het oude is toch ook goed? Daar hebben we het toch altijd mee gered? Het management komt in veranderingstrajecten vaak voor hete vuren te staan. Hoe ga je als management om met die conflicten? En is de voorbeeldfunctie van het MT congruent met wat u als organisatie wilt uitdragen?

Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.
Carl Jung

Solutis Curis is erin gespecialiseerd mensen te leren hoe ze kunnen veranderen. Dit is zo belangrijk, omdat open staan voor veranderingen de basis vormt voor een flexibele, goed functionerende organisatie. Uit ervaring weten we dat iedereen kan leren hoe je kunt veranderen en dat schept een boeket van kansen voor uw organisatie.

Conflicten: kansen op vooruitgang


Een conflict zien als kans? Het klinkt u wellicht vreemd in de oren, maar toch zijn het juist conflicten die zorgen voor vooruitgang binnen een organisatie. Mits er op de juiste manier mee wordt omgegaan, leren conflicten een bedrijf na te denken over oplossingen. Elk conflict maakt het fundament van een organisatie sterker.

Wees niet bang voor conflicten. Soms botsen zelfs sterren. Dat is hoe nieuwe werelden ontstaan.
Charlie Chaplin


Van nature beoogt Maaike Posthuma win-win situaties, door de achterliggende vragen en belangen in kaart te brengen en partijen tot elkaar te brengen. Ze maakt daarbij de tactische vertaalslag tussen strategisch en operationeel niveau, tussen leidinggevende en medewerkers, tussen overkoepelend management en afdelingen.